JAGÓDKI

 • Grupa dzieci 2,5 – 4 letnich.
 • Wychowawca: mgr Ilona Frontczak
 • Nauczyciel uzupełniający: mgr Jolanta Kędzierska
 • Pomoc nauczyciela: Natalia Nowik

Tematyka miesiąca:

 • I tydzień: „
 • II tydzień: „
 • III tydzień: „
 • IV tydzień: „

Zakładane osiągnięcia dziecka:

Piosenka, wiersz do nauki:

Ogłoszenia dla Rodziców


KRASNALE

 • Grupa dzieci 4 – 5 letnich.
 • Wychowawca: mgr Katarzyna Ratajczak
 • Nauczyciel uzupełniający: mgr Jolanta Kędzierska

Tematyka miesiąca:

 • I tydzień: „
 • II tydzień: „
 • III tydzień: „
 • IV tydzień: „

Zakładane osiągnięcia dziecka: