WIEWIÓRKI

  • Grupa dzieci 5 – 6 letnich.
  • Wychowawca: mgr Katarzyna Ratajczak

Tematyka miesiąca:

  • I tydzień: „
  • II tydzień: „
  • III tydzień: „
  • IV tydzień: „

Zakładane osiągnięcia dziecka:

Piosenka, wiersz do nauki:

Ogłoszenia dla Rodziców: