ELFY

  • Grupa dzieci 2,5 – 4 letnich.
  • Wychowawca: mgr Jolanta Kędzierska
  • Nauczyciel uzupełniający: mgr Katarzyna Jóźwiak
  • Pomoc nauczyciela: Natalia Nowik

Tematyka miesiąca:

  • I tydzień: „
  • II tydzień: „
  • III tydzień: „
  • IV tydzień: „

Zakładane osiągnięcia dziecka:

Piosenka, wiersz do nauki:

Ogłoszenia dla Rodziców: