PODSTAWA PROGRAMOWA

PROGRAMY

 • Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” J. Andrzejewska, J. Wierucka WSiP.
 • „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda
 • „Jestem bezpieczny, bo wiem, że” - program własny
 • „Będę przedszkolakiem!” - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe odbywają się w każdej grupie wiekowej.

 • Język angielski – 2 razy w tygodniu po 30 minut – nieodpłatnie
 • Rytmika – 1 raz w tygodniu 30 minut – 8,00 zł/miesiąc
 • Logopedia:
 • Indywidualna terapia dla dzieci z wadami wymowy – 4 spotkania po ok. 20 minut – 50,00 zł/miesiąc
 • Grupowe zabawy logopedyczne – 1 raz w tygodniu 30 minut – 8,00 zł/miesiąc
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa – 1 raz w tygodniu 30 minut – 8,00 zł/miesiąc

Po wyrażeniu zgody na udział dziecka w grupowych zajęciach dodatkowych, w październiku pobierana jest opłata całościowa za I semestr (X – I), a w lutym za semestr II (II – VI).

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata stała:

 • 5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 75,00zł
 • powyżej 5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 110,00zł

Opłata za posiłki:

 • śniadanie – 3,00zł
 • obiad – 5,20zł
 • podwieczorek – 2,00zł

Wpisowe – jednorazowa opłata przy zapisie dziecka do przedszkola – 50,00zł

Zgodnie z umową opłaty za przedszkole uiszczamy do 10 – go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe przedszkola.

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) lub gdy dziecko np. z powodu choroby nie uczęszczało do przedszkola przez cały miesiąc, opłata stała wynosi 1/3 stawki.