PODSTAWA PROGRAMOWA

PROGRAMY

 • Program wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń” Małgorzata Piotrowska WSiP.

 • Język angielski – 2 razy w tygodniu po 30 minut
 • Rytmika – 1 raz w tygodniu 30 minut
 • Zajęcia te wynikają z realizacji podstawy programowej.


ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe odbywają się w każdej grupie wiekowej.

 • Język angielski – 2 razy w tygodniu po 30 minut – nieodpłatnie
 • Rytmika – 1 raz w tygodniu 30 minut
 • Logopedia:
 • Indywidualna terapia dla dzieci z wadami wymowy – 4 spotkania po ok. 20 minut – 60,00 zł/miesiąc
 • Grupowe zabawy logopedyczne – 1 raz w tygodniu 30 minut – 7,00 zł/spotkanie
 • Terapia reki - 1 raz w tygodniu 30 minut – 7,00 zł/spotkanie
 • TUS (Trening Umiejętności społecznych) - 1 raz w tygodniu 30 minut – 7,00 zł/spotkanie
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa – 1 raz w tygodniu 30 minut – 7,00 zł/spotkanie

Po wyrażeniu zgody na udział dziecka w grupowych zajęciach dodatkowych, kwota za zajęcia dodana zostanie do rachunku ogólnego.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata stała:

 • 5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 200,00zł
 • powyżej 5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 250,00zł

Opłata za posiłki:

 • śniadanie – 3,50zł
 • obiad – 8,00zł
 • podwieczorek – 2,50zł

Wpisowe – jednorazowa opłata przy zapisie dziecka do przedszkola – 100,00zł

Zgodnie z umową opłaty za przedszkole uiszczamy do 10 – go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe przedszkola.

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) lub gdy dziecko np. z powodu choroby nie uczęszczało do przedszkola przez cały miesiąc, opłata stała wynosi 1/3 opłaty stałej.