Oferta

Nasza oferta

PODSTAWA PROGRAMOWA

PROGRAMY

Program wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń” autorstwa Jolanty Wasilewskiej (WSiP).

Język angielski – 2 razy w tygodniu po 30 minut

Rytmika – 1 raz w tygodniu 30 minut

Zajęcia te wynikają z realizacji podstawy programowej.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe odbywają się w każdej grupie wiekowej.

Indywidualna terapia dla dzieci z wadami wymowy – 4 spotkania po ok. 20 minut – 60,00 złotych/miesięcznie

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłata stała:

 

5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 200,00zł

powyżej 5 godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 250,00zł

Opłata za posiłki:

 

śniadanie – 3,50zł

obiad – 8,00zł

podwieczorek – 2,50zł

Wpisowe – jednorazowa opłata przy zapisie dziecka do przedszkola – 100,00zł

 

Zgodnie z umową opłaty za przedszkole uiszczamy do 10 – go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe przedszkola.

 

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) lub gdy dziecko np. z powodu choroby nie uczęszczało do przedszkola przez cały miesiąc, opłata stała wynosi 1/3 opłaty stałej.

SÓWKI

Grupa dzieci 2,5 – 3 letnich.

Wychowawca: mgr Katarzyna Ratajczak

KOTKI

Grupa dzieci 3-4-5 letnich.

Wychowawca: mgr Elżbieta Nietupska

Nauczyciel wspomagający: mgr Iwona Dyka

MISIAKI

Grupa dzieci 5 – 6 letnich.

Wychowawca: mgr Ilona Frontczak